مقاله ارزیابی پروژه کارخانه ی مواد غذایی ماکارونی

توضیحات محصول

مقاله ارزیابی پروژه کارخانه ی مواد غذایی ماکارونی فرمت PDF در ۵۳ صفحه برای رشته ی علوم انسانی شاخه ی اقتصاد

ارزیابی پروژه کارخانه ی ماکارونی

ارزیابی پروژه کارخانه ی ماکارونی

فهرست مقاله : 

مرحله اول: مقدمات و کلیات طرح

مقدمه

سابقه پروژه

گروه تهیه کنندگان

هزینه مطالعات و ارزیابی

تعیین کلیات فنی پروژه

دامنه پروژه

مرحله دوم : بررسی بازار کالای مورد نظر برای تولید

نوع بازار

محدودیت های دستیابی به بازار

بررسی تقاضا

پیش بینی تقاضا برای پنج سال آینده

بررسی عرضه

پیش بینی عرضه برای پنج سال آینده

تعیین ظرفیت پروژه

الزامات ظرفیت

مرحله سوم: تعیین منطقه جغرافیایی

مرحله چهارم: هزینه های پروژه

کل سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاری ثابت

هزینه های جاری

هزینه های ثابت تولید

هزینه های متغییر تولید

سایر هزینه های جاری

مرحله پنجم: تامین مالی پروژه

مرحله ششم: ارزیابی پروژه

خلاصه پروژه

مرحله هفتم: برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه

 

چکیده: ارزیابی پروژه کارخانه ی ماکارونی

ارزیابی پروژه کارخانه ی ماکارونی

مقدمه ی مقاله:مصرف انواع ماکارونی در جهان به دلیل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد. هر یک کیلو از فراورده های ماکارونی ۳۵۰۰ کالری انرژی ذخیره دارد و حاوی ۱۲ درصد پروتئین میباشد و به طور متوسط ۷۰۰ گرم ماکارونی میتواند نیاز بروتئین روزمره انسان را تامین کند.

-تعریف چند نوع مختلف ماکارونی:

ماکارونی به چند صورت تولید میشود مختصرا به شرح زیر میباشد:

الف) ماکارونی بلند لوله ای نازک به شعاع ۵/. تا ۸/. میلیمتر که به ورمیشل معروف است اعم از آن که به شکل طبیعی مستقیم یا بیچیده شده یا یکنواخت بریده شده یا شکلهای دیگر به آن داده شده باشد.

ب) ماکارونی کوتاه به اشکال صدفی و حلزونی و ماربیچ و ریسمانی تابیده وغیره که به صورت صاف یا خطدار یا کنگرهای و غیره بر یا میان خالی معروف به راویولی و کوکیت می باشد.

ج) ماکارونی بلند تخت لب کنگرهای به بهنای ۱۱ تا ۶۰ میلیمتر

گسترش بهره برداری از ماکارونی برای تولید آن ضمن این که گام مهمی در جهت توسعه کشاورزی از  نظر مواد اولیه و حمایت از زارعین کشور میباشد فراورده ی حاصله نسبت به ماکارونی های موجود در استان از ارزش غذایی بالاتری برخوردار میباشد.

در حال حاضر واحدهای ماکارونی در نقاط مختلف کشور به ظرفیت اسمی حدود ۴۰۰ هزار تن در سال در حال بهره برداری است.امید است با بهره برداریث از این کارخانه گامی در جهت افزایش تولید و قطع وابستگی برداشته و نیز خدمتی به کشور و مردم و منطقه محسوب می گردد.