تحقیق درباره حسابداری مالیاتی

توضیحات محصول

تحقیق درباره حسابداری مالیاتی در ۷۸ صفحه با فرمت ورد برای رشته حسابداری

تحقیق درباره حسابداری مالیاتی

فهرست مقاله

مقدمه. ۱

تاريخچه. ۲

مفهوم و محتواي صورت ارزش افزوده. ۴

مفهوم ارزش افزوده و مفهوم سود. ۱۱

صورت ارزش افزوده شركت نمونه براي سال  xx 13. 12

تعريف ماليات بر ارزش افزوده. ۱۳

آشنايي با ماليات بر فروش. ۱۵

ماهيت ماليات بر ارزش افزوده. ۱۶

مزاياي ماليات بر ارزش افزوده. ۲۰

ماليات بر مصرف. ۲۱

تعریف مالیات و انواع آن. ۲۴

مالیات بر ارث. ۲۶

ماترک مشمول مالیات. ۲۷

معافیت های مالیاتی. ۲۸

رونوشت بدهی متوفی.. ۲۸

حق تمبر. ۳۰

مالیات بر درآمد مشاغل:. ۳۶

مالیات حق الوکاله. ۴۱

مالیات برنقل و انتقال املاک. ۴۳

مالیات بر در امد کشاورزی. ۴۵

مالیات بر درامد حقوق. ۴۶

مالیات بردرآمد اتفاقی شرکت خصوصی به عنوان پیش پرداخت. ۵۴

بررسی موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن  ۵۷

نقش مالیات بر اقتصاد کشور. ۵۹

مشکلات اجرایی. ۶۰

حسابرسی، مالیات و توسعه. ۶۲

نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور. ۶۷

نتیجه گیری. ۷۳

منابع و مآخذ. ۷۴

چکیده مقاله

پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد بسياري از كشور ها در صدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدند.در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شده و به لحاظ ويژگيهاي انعطاف پذيري كه دارد مورد توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شده است.اهم دلايلي كه انگيزه‌هاي اين اصلاح به شمار مي روند را مي توان در چهار گروه زير طبقه بندي نمود:

  1. رفع نارسايي‌هاي مالياتي سنتي؛
  2. ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه‌هاي روز افزون دولت؛
  3. ايجاد سيستم‌هاي مالياتي متناوب با عملكرد پيمانهاي منطقه اي؛
  4. ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي.

عليرغم اينكه به خاطر ناشناخته بودن ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است…

مقالات مرتبط