تحقیق درمورد حسابداری مالیاتی

توضیحات محصول

تحقیق درمورد حسابداری مالیاتی در ۷۵ صفحه با فرمت ورد برای رشته حسابداری

تحقیق درمورد حسابداری مالیاتی

فهرست مقاله

مقدمه. ۱

تاريخچه. ۲

مفهوم و محتواي صورت ارزش افزوده. ۴

مفهوم ارزش افزوده و مفهوم سود. ۱۲

صورت ارزش افزوده شركت نمونه براي سال  xx 13. 13

تعريف ماليات بر ارزش افزوده. ۱۴

آشنايي با ماليات بر فروش. ۱۶

ماهيت ماليات بر ارزش افزوده. ۱۸

مزاياي ماليات بر ارزش افزوده. ۲۱

ماليات بر مصرف. ۲۲

تعریف مالیات و انواع آن. ۲۶

مالیات بر ارث. ۲۸

ماترک مشمول مالیات. ۲۹

معافیت های مالیاتی. ۲۹

رونوشت بدهی متوفی.. ۳۰

حق تمبر. ۳۲

مالیات بر درآمد مشاغل:. ۳۹

مالیات حق الوکاله. ۴۴

مالیات برنقل و انتقال املاک. ۴۵

مالیات بر در امد کشاورزی. ۴۸

مالیات بر درامد حقوق. ۴۸

مالیات بردرآمد اتفاقی شرکت خصوصی به عنوان پیش پرداخت. ۵۷

بررسی موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن  ۶۰

نقش مالیات بر اقتصاد کشور. ۶۳

مشکلات اجرایی. ۶۴

حسابرسی، مالیات و توسعه. ۶۵

نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور. ۷۱

 

چکیده مقاله

براي نخستين بار، ماليات بر ارزش افزوده توسط ((فو – زيمنس)) به منظور فائق آمدن بر مسائل مادي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت آلمان معرفي شد.به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر (مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا ۱۳۵۴ در هيچ كشوري به كار گرفته نشد.در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله توليد اعمال كرد و در ۱۹۸۶ اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله خرده فروشي گسترش دهد.

در دهه ۱۹۶۰ بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شدند و اين ماليات تدريجاً در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد.در اواسط دهه ۱۹۶۰ (سال ۱۹۶۶) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف به پذيرش ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز در پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي  لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا مطرح نمود.

 

مقالات مرتبط