تحقیق درمورد رشته خیاطی و آموزش خیاطی

توضیحات محصول

تحقیق درمورد رشته خیاطی و آموزش خیاطی در ۵۰ صفحه با فرمت ورد با دانلود رایگان

تحقیق درمورد رشته خیاطی و آموزش خیاطی

فهرست مقاله:

آشنایی با خواست استاندارد (( راسته دوزی))

قابل توجه:

آشنایی با خواست استاندارد ( نازک دوزی مردانه )

قابل توجه:

شلوار استاندارد چیست؟

طرقه اندازه گرفتن شلوار:

قـد تا زانو:

۱- کادر اصلی کار:

۲- خطوط اصلی:

۴- خط زانو بطور معمول:

۵- خط قد شلوار :

۶- زاپاس شلوار

طریقه زدن برش:

طریقه برش پیش شلوار و بدست آوردن خط فاق:

طریقه بدست آوردن خط باسن:

قسمت کمر شلوار :

جهت علامت گذاری جیب بغل:

علامت گذاری دهنه جیب:

علامت گذاری جهت نصب زیپ و نقاب:

طریقه برش پشت شلوار :

تقسیم بندی قسمت پشت کار:

تقسیم بندی قسمت باسن در پشت کار:

تقسیم بندی کمر در قسمت پشت:

مشخص نمودن جای ساسون پشت:

برش خرجکار که از خود پارچه تهیه می شود:

کمر شلوار (برش):

برش تو جیب جلو شلوار:

نقاب جلو شلوار :

پل کمر شلوار:

فیلتو جیب پشت شلوار :

تو جیب جیب پشت:

آستر جیب جلو ( آمریکایی):

قسمت پایین جیب سمت درز:

برش آستر کمر:

برای آستر نقاب:

برش لایی چسب:

علامت گذاری روی پارچه جهت شناسایی پشت رو پارچه:

تقسیم کار برای شروع بکار ،‌زدن سر دوزی:

تقسیم کار جهت دوخت شلوار :

ابتدا شروع به اتوکاری:

ساسون های دوخته شده اتوکاری می نمایین:

طریقه کش کاری پشت شلوار :

اتوکاری پیش کار:

تا انداختن پیش شلوار :

تا انداختن پیش شلوار :

اتوکاری خرجکار:

یک توضیح کلی قبل از شروع چرخکاری:

بستن جیب جلو ( آمریکایی):

بستن زیپ و نقاب استر نقاب:

طریقه بستن جیبهای پشت:

دوخت درز بغل شلوار :

اتو کاری باز کردن درز بغل و اطو کاری کمر شلوار :

گرفتن درز تو پا شلوار :

خط کش توپای شلوار :

اتو کاری و بازکردن درز توپا:

خط کشی کمر – باسن – کف خشتک – قسمت دست روی کار:

نصب دو لنگه کار به هم (چادر میش کار):

دوخت زیپ به دست روی کار:

دوخت بخیه نقاب شلوار :

زدن بخیه کمر:

تعیین قد شلوار دمپا پاکتی:

اطوی نهایی شلوار :

بستر قسمت بالای پل کمر:

تعیین قد شلوار و دمپا ساده:

طریقه بستن جیب آلمانی:

طریقه بستن جیب تو درز:

طریقه بستن جیب فیلتوی :

نکات قابل توجه جهت بالا بردن کیفیت کار:

ترتیب کار جهت دوخت شلوار :

اطوکاری را چگونه شروع کنیم:

چگونه عمل کنیم که شلوار بدون عیب و نقص دوخته شود:

اطو کاری روی پیش  شلوار :

اطوکاری روی قسمت پشت شلوار :

چگونه کش کاری کنیم:

محل بستن جیب را چگونه مشخص کنیم:

اطوکاری:

اطو کاری نهایی:

توضیح در رابطه با شلوار شکم دار:

شلوار های زیر شکم:

شلوار هایی که روی شکم بسته می شود:

حفاظت و نگهداری چرخ خیاطی:

قابل توجه:

چکیده مقاله:

آشنایی با خواست استاندارد (( راسته دوزی))

توضیح: کلمه توانایی: به مفهوم قدرت انجام کار می باشد.

خیاط راسته دوز کسی است که بتواند از عهده شناخت ابزار کار ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری، دوختن انواع پرده ، ملافه ، روبالشی طبق مدل، نوار دوز پرده ، سجاف دوز ملافه ،‌دوختن یالان و همچنین دست کاری لوازم دوخته شده و اتوکاری آنها برآمده و با مقررات اداری نکات ایمنی و بهداشت محیط کار و پیش گیری از حوادث ضمن کار آشنایی داشته باشد:

تحقیق درمورد رشته خیاطی و آموزش خیاطی

مقالات مرتبط