حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد و تجزیه تحلیل انحرافات

توضیحات محصول

حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد و تجزیه تحلیل انحرافات در ۲۸۱ صفحه با فرمت ورد برای رشته حسابداری

حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد و تجزیه تحلیل انحرافات

چکیده مقاله

حسابداري صنعتي                                    Cost Accounting

وظايف حسابداري صنعتي

  • تعيين بهاي تمام شده كالا يا خدمات توليد يا ارائه شده بمنظور قيمت گذاري
  • تعيين بهاي تمام شده كالاي ساخته شده جهت ارائه در صورتهاي مالي (ترازنامه، سود و زيان)
  • مشاركت در امر برنامه ريزي و بودجه بندي (اولين بودجه هر شركت، بودجه فروش است)
  • مشاركت در امر كنترل:

حسابداري صنعتي هم در تهيه برنامه و بودجه به مديريت كمك مي‎كند و هم درگزارش عملكرد به مديريت.

كار مهم ديگراين است كه عملكرد را با بودجه

مقايسه مي‎كند، مغايرتها (انحرافات) را محاسبه

نموده و نتيجه را به مديريت ارجاع مي‎دهد لذا

حسابداري صنعتي فقط اظهار نظر نموده و تصميم گيري با مديريت است.

علت مغايرت يا برنامه بوده و يا عملكرد، كه حسابداري صنعتي اينها را مجدداً بررسي مي نمايد.

۵- تهيه اطلاعات مربوط جهت تصميم گيري مديريت

منظور تهيه اطلاعاتي است كه بتوان بطور بالقوه، تصميم گيري را تحت تاثير قرار دهد.

تفاوتهاي حسابداري صنعتي با حسابداري مالي

  1. هدف از تهيه و ارائه صورتهاي مالي و گزارشات در حسابداري مالي و حسابداري صنعتي متفاوت است بطوريكه در حسابداري مالي هدف، ارائه اطلاعات به تصميم گيرند گان برون سازماني است ولي در حسابداري صنعتي هدف، ارائه اطلاعات به تصميم گيرندگان درون سازماني مي باشد.
  2. نوع گزارشي كه در حسابداري مالي ارائه مي‎شود محدود به صورتهاي مالي اساسي و يادداشت هاي پيوست مي‎باشد در حاليكه در حسابداري صنعتي اطلاعات و گزارشهايي كه تهيه مي گردد بستگي به نياز مديريت شركت تجاري دارد.
  3. در تهيه اطلاعات (صورتهاي مالي) حسابداري مالي استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري (GAAP) بايد رعايت شود ولي در حسابداري صنعتي استاندارد خاصي رعايت نمي گردد.
  4. گزارشات حسابداري مالي براي سال مالي (در برخي از كشورها بطور ۳ ماهه) تهيه مي‎شوند…

مقالات مرتبط