حفاظت بارهای حساس در مقابل افت ولتاژ ها

توضیحات محصول

حفاظت بارهای حساس در مقابل افت ولتاژ ها در ۵۹ اسلاید قابل ویرایش پاورپینت

حفاظت بارهای حساس در مقابل افت ولتاژ ها

فهرست مقاله

مقدمه: مشخصات بارها گذشته حال

اهمیت پیوستگی ولتاژ

اثر افت ولتاژ بر تجهیزات

کاهش اثرات افت ولتاژ بر روی تجهیزات

تغییرات در بار

تغییرات در شبکه برق

استفاده از سیستم های بهبود

انتقال بار

انتقال بار

کلید انتقال مکانیکی

کلید انتقال استاتیکی

نتیجه گیری

چکیده مقاله

مشخصات بار در گذشته

 • عمدتا تغذیه به صورت off-line
 • عدم حساسیت به تغییرات کم ولتاژ
 • زمان کم لازم جهت راه اندازی مجدد پس از هر قطعی

هزینه کم ناشی از کاهش کیفیت توان

مشخصات بارهای فعلی

 • عمدتا تغذیه از طریق تجهیزات الکترونیک قدرت

–بیش از ۵۰% در سال ۲۰۰۰

 • حساسیت زیاد حتی به تغییرات ولتاژ

–تریپ درایو موتور با ۱۵ یا ۲۰% افت

 • زمان طولانی جهت راه اندازی مجدد پس از هر قطعی

هزینه بالای ناشی از کاهش کیفیت توان

کاهش اثرات ناشی از افت ولتاژها:

شناخت پروسه

lایجاد افت در اثر

–خطا

–راه اندازی بارهای سنگین

lانتقال از طریق شبکه

lرسیدن به بار

کاهش اثرات ناشی از افت ولتاژها:

کاهش میزان خطا

استفاده از کابل بجای خط هوائی

استفاده از سیستم عایقی بهتر

بازرسی های منظم شبکه

استفاده از راه اندازهای نرم برای

موتورهای سنگین

….

کاهش اثرات ناشی از افت ولتاژها:

تصحیح سیستم توزیع برق

 • استفاده از سیستم حفاظتی مناسب
 • رله های سریع
 • reclosures
 • تنظیم مناسب رله ها (relay coordination)
 • bus splitting
 • استفاده از شبکه های حلقوی بجای شعاعی

کاهش اثرات ناشی از افت ولتاژها:

حفاظت بار

lافزایش قابلیت تحمل بار (ride through capability)

lاستفاده از سیستم اینترفیس (voltage conditioner)

lاستفاده از منابع تغذیه کمکی

کاهش اثرات ناشی از افت ولتاژها:

افزایش قابلیت تحمل بار

lاستفاده از خازن بزرگتر در بارهای با لینک خازنی

lاستفاده از سلف بزرگتر در بارهای با لینک سلفی

l

افزایش وزن و هزینه

کاهش اثرات ناشی از افت ولتاژها:

افزایش خازن لینک dc

مقالات مرتبط