خزش درکامپوزیت های زمینه سرامیک با ذرات ریز

توضیحات محصول

خزش درکامپوزیت های  زمینه سرامیک با ذرات ریز در ۱۹ اسلاید با فرمت پاورپینت برای رشته مواد و متالوژی

خزش درکامپوزیت های  زمینه سرامیک با ذرات ریز

چکیده مقاله

خزش ( creep)

—تغيير شكل پلاستيك وابسته به زمان كه تحت تنش يا بار ثابت اعمالي در دما هاي بالا

—پديده خزش در تمام مواد صورت مي گيرد اما هنگامي كه دماي كاري بيش از ۰٫۵T/Tm  باشد اين پديده مهم و قابل توجه مي شود.

خزش درکامپوزیت های زمینه سرامیک با ذرات ریز

۳-خزش نابجایی

ایجاد تغییر فرم خزشی به وسیله ی نابجایی در اثر نفوذ جای خالی اتمی خزش نابجایی  نامیده میشود.

—صعود نابجایی                                                 Dislocation Climb

لغزش متقاطع پیچی

زمینه

Matrix

کارآیی ضعیف یک سرامیک در دمای بالا                                     فازشیشه درمرز دانه

۱- باعث لغزش مرزدانه ای

۲- سرعت تغییر فرم پلاستیک خزشی را افزایش می دهد.

۳- به عنوان مسیر آسانتر نفوذ ومهاجرت یونها بوده.

۴-محل مناسبی برای هسته زایی وتشکیل حبابها وحفره ها می باشد

حجم و ویسکوزیته فازشیشه دو پارامتر کنترل کننده خزش هستند.

عملیات حرارتی                                                   فازشیشه کریستالیزه شود.

۱- دیرگدازی را افزایش مییابد.

۲- هدایت حرارتی افزایش مییابد.

۳-انبساط حرارتی کمتر میشود.

مقاومت خزشی کامپوزیتهای تقویت شده با ویسکر نسبتا کمتر از کامپوزیتهای تقویت شده با ذرات ریز است.

نیترید سیلیسیم تقویت شده با ذرات ویسکر کاربید سیلیسیم

بهبودی در مقاومت خزشی مشاهده نشده

بعلت جلوگیری از کشیده شدن دانه ها

اثر تنش و دما بر رفتار خزشي ماده

با افزايش دما يا تنش

۱-كرنش مرحله اول زياد

مي شود.

۲-نرخ كرنش حالت پايا زياد

مي شود.

۳-زمان گيسختگي كاهش

مي يابد.

منابع:    :References

۱-Shanti V. Nair and Karl Jakus ، High Temperature Mechanical Behavior of Ceramic Composites  , ISBN 0-7506-9399-1

۲-George E. Dieter   Mechanical Metallurgy 1988

۳- http/www.wikipedia.com

۴- J.L. Chermanta,*, G. Boitierb, S. Darzensa, G. Farizya J. Vicensa, J.C. Sangleboeufc , The creep mechanism of ceramic matrix composites at low temperature and stress, by a material science approach, February 2002

۵- S. Darzens a, J.-L. Chermant a,*, J. Vicens a, J.-C. Sangleboeuf , Understanding of the creep behavior of SiCf–SiBC composites , March 2002

۶- B. Wilshire , Creep property comparisons for ceramic-fibre-reinforced ceramic–matrix composites September 2001

۷-دکتر سیدعبدالکریم سجادی،رفتار مکانیکی مواد،انتشارات فردوسی

مقالات مرتبط