دانلود پروژه بارگذاری ساختمان

توضیحات محصول

دانلود پروژه بارگذاری ساختمان در ۶۰ صفحه با فرمت PDF برای رشته عمران

دانلود پروژه بارگذاری ساختمان

چکیده مقاله

این پروژه که با راهنمایی های بی دریغ، مدبرانه و دلسوزانه جناب آقای مهندس هادی عین آبادی و هم

، چنین کوشش های اندک اینجانب گردآوری شده است شامل بخش هایی هم چون دتایل های اجرایی

محاسبات مرکز جرم، محاسبات مرکز سختی، محاسبه ی بار وارده به تیر های مختلف در هر یک از طبقات

، محاسبه بارهای وارده بر یک ستون در طبقات مختلف، محاسبات مربوط به بارهای باد، زلزله و… می باشد.

۲ )و آئین نامه ۹۲ آئین نامه های مورد استفاده شامل مبحث ششم مقررات ملی ساختمان(سال ۸۰۰ طراحی

دانلود پروژه بارگذاری ساختمان

ساختمان ها در برابر زلزله(ویرایش چهارم) می باشد. برابر شده اند و در ۱٫۱۴ با توجه به فرموده استاد محترم، لازم به ذکر است که هر یک از اندازه های پلان اولیه ETABS طول پروژه از نرم افزارهای AUTOCAD و ۹٫۷٫۴ . کمک گرفته شده است ۲۰۱۶ سازه ی مورد بررسی از نوع قاب خمشی فولادی متوسط با دیوار برشی بتنی متوسط بوده که می باشد

.IV دارای چهار طبقه با کاربری مسکونی واقع در شهر اهواز با نوع خاک تیپ محاسبات ابتدا در پیش نویس انجام و سپس به صورت فایل *. ویرایش و ذخیره شده است و اعداد دو تا DOC چهار رقم گرد شده اند.

درصد عمر ساختمان ۹۹ سازه بر اساس هر دو حالت طراحی شده که به آن طراحی عملکردی می گویند و درصد برای حالت حدی می باشد.۱ برای حالت بهره برداری و علاوه بر طراحی بر اساس عملکرد که در پاراگراف قبل توضیح داده شد، نوع دیگر آن طراحی بر اساس مصالح مصرفی می باشد. بر خلاف اجرای ساختمان که از پایین به بالا انجام می شود، بارگذاری و محاسبات بارها از بالا به پایین منتقل و محاسبه می گردد.به این صورت که بارها از سقف به تیر ها و از تیر به…

مقالات مرتبط با موضوع