روش ارزیابی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

توضیحات محصول

روش ارزیابی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ۲۹ اسلاید قابل ویرایش پاورپینت برای رشته مدیریت

روش ارزیابی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فهرست مقاله

تاريخچه و نظريه پرداز مدل

تعریف  مدل

دلایل استفاده از AHP

چارچوب مفهومی فرایند تحلیل سلسله مراتبی

اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

مراحل فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ساختن سلسله مراتبی

مکان یابی

تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها

محاسبه ضریب اهمیت معیارها ساعتی

تشریح مدل

ماتریس دودوئی معیارها

تعیین ضریب اهمیت گزینه ها

تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینه ها

بررسی سازگاری در قضاوتها

محاسبه ضریب ناسازگاری (I.R)

نقاط قوت مدل AHP

نقاط ضعف مدل AHP

چکیده مقاله

تاریخچه و نظریه پرداز مدل

با پيدايش نگرش سيستمي به برنامه‌ريزي و تكامل فرآيند برنامه‌ريزي در اواخر دهه و۱۹۵۰ اوايل دهه ۱۹۶۰، ارزيابي نيز بعنوان يكي از اركان مهم اين فرآيند مورد توجه و تأكيد قرار گرفت. بنابراين به منظور تجزيه و تحليل اين گزينه‌ها و سنجش مزايا و معايب نسبي هر يك از آنها در قالب يك چارچوب منطقي، روشهايي لازم بودند مورد استفاده قرار بگيرند. براي پاسخگويي به اين نياز روشهاي ارزيابي  ابداع و مورد استفاده قرار گرفتند.

حدود ۱۰۰ روش براي ارزيابي وجود دارد كه قابل دسته‌بندي به ۲۱ گروه هستند. از ميان ۲۱ گروه  ۵ گروه بيشتر كاربرد دارند. در بين ۵ گروه روش تحليل سلسله مراتبي يا AHP كاربرد بيشتر دارد.

اين روش ابتدا در سال ۱۹۸۰ توسط توماس ال ساعتي پيشنهاد شده تا كنون كاربردهاي متعددي در علوم  مختلف داشته است.

تعریف مدل

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)تکنیکی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم گیری د رشرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازد ، مورد استفاده قرار می گیرد.

دلایل استفاده از AHP

  • سادگی
  • انعطاف پذیری
  • امکان استفاده از معیار های کمی و کیفی بطور همزمان
  • قابلیت کنترل کردن سازگاری منطقی قضاوت های استفاده شده در تعیین اولویت ها
  • امکان رتبه بندی نهایی گزینه ها
  • امکان به کار گیری نظرات گروهی( قضاوت گروهی)

مقالات مرتبط