سیستمهای اطلاعات مدیریت

توضیحات محصول

سیستمهای  اطلاعات  مدیریت در ۲۶ اسلاید قابل ویرایش با فرمت پاورپینت برای رشته مدیریت

سیستمهای  اطلاعات  مدیریت

فهرست مقاله

فناوری اطلاعات   و نقش آن در  کسب و کارهای امروزی

سیستمهای اطلاعاتی و زنجیره تأمین (زنجیره ارزش اطلاعات)

سیستمهای اطلاعاتی مختلف  در درون سازمان

فواید (سود) ناشی از  سیستمهای اطلاعاتی در بنگاه های اقتصادی

نمونه هایی از  کاهش هزینه ها با استفاده از  سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

ضررهای احتمالی سیستمهای اطلاعاتی در بنگاه های اقتصادی

نمونه هایی از  ضررهای ناشی از استفاده نادرست ازسیستمهای اطلاعاتی

هزینه های ایجاد و استفاده از  سیستمهای اطلاعاتی

روشهای ممکن برای ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

نکات مربوط به خرید یا ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

یک نمونه سيستم تولید غیر متمرکز (اهداف سیستم)

بدون استفاده ماندن حجم بسيار زيادي از امکانات توليدي

فرآيند ايجاد يک واحد توليدي

شماتيك سيستم

کاربران سيستم

يك مسأله

دغدغه هاي مدير عامل

چند نمونه (سیستمهای ثبت مالکیت زمین و مسکن)

چکیده مقاله

فناوری اطلاعات   و نقش آن در  کسب و کارهای امروزی

سازمانها و بنگاه ها در ارتباط با فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی

–سیستمهای اطلاعاتی به عنوان محصول و مبنای کسب وکار

–اطلاعات به عنوان محصول و مبنای کسب و کار

–سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به عنوان استراتژی و هدف

–سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به عنوان توانمندساز و تسهیل کننده

فواید (سود) ناشی از  سیستمهای اطلاعاتی در بنگاه های اقتصادی

کاهش هزینه

–کاهش هزینه های عملیاتی (انواع سیستمهای اتوماسیون)

–کاهش هزینه های ارتباطات (سیستمهای مدیریت گردش کار، شناسایی پیمانکار و مشاور، اتاقهای گفتگو، کنفرانسها و نشستهای از راه دور و …)

–کاهش هزینه فرایندهای پشتیبانی (سیستمهای حقوق و دستمزد، سیستمهای اطلاعات منابع انسانی و …)

–کاهش هزینه های تحقیق و توسعه (شبکه های اطلاعاتی، سیستمهای شبیه سازی و …)

–کاهش هزینه های کنترل و نظارت (سیستمهای ارزیابی عملکرد و …)

افزایش درآمد

توسعه بازار هدف و مشتریان

–تسهیل در اشتراک منابع با سایر بنگاه ها

–تولید و ارائه محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات

–افزایش حجم تولید با استفاده از فناوری اطلاعات

–افزایش ارزش افزوده با بالا بردن کیفیت محصولات و ارائه محصولات مطابق با سلیقه مشتری با استفاده از سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری و کنترل کیفیت

مقالات مرتبط