سیستم انگیزشی پاداش و تشویق درمدیریت منابع انسانی

توضیحات محصول

سیستم انگیزشی پاداش و تشویق درمدیریت منابع انسانی در ۱۵ اسلاید قابل ویرایش پاورپینت برای رشته مدیریت

سیستم انگیزشی پاداش و تشویق درمدیریت منابع انسانی

فهرست مقاله

سیستم پاداش
تشويق
انواع تشويق
كاركرد كنترل و تشويق
کاربردهای کنترل و تشویق

چکیده مقاله

سیستم پاداش  :

سیستم پاداش یا مدیریت آن ، معمولا پاداش مادی را که سازمان به کارمندان خود در برابر انجام کاری می پردازد را شامل می شود . البته اصطلاح سیستم پاداش ، صرفا پاداش مادی نمی باشد ، بلکه پاداش های غیرمادی را هم شامل می شود.

اجزای یک سیستم پاداش ، شامل پاداش های مادی (پایه و پرداخت بر مبنای عملکرد) و مزایای کارکنان و هم چنین پاداش های غیرمادی (به رسمیت شناخته شدن،ارتقاء ، تحسین ، دستیابی به موفقیت و پیشرفت شخصی ) و در بسیاری از موارد سیستم مدیریت عملکرد را شامل می شود و تحقیقات نشان می دهد که معیار پاداش سازمانها اعم از مادی و غیرمادی تاثیر فوق العاده ای بر عملکرد کارکنان و کارفرمایان دارد .

انتظار می رود تا اهداف ذیل در سیستم های پاداش محقق شوند :

۱- بهبود اثربخشی سازمانی : حمایت از دستیابی به ماموریت سازمان و کمک برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار.

۲- پشتیبانی و تغییر فرهنگ : راهنمایی لازم را جهت تغییر فرهنگ سازمانی با توجه به ارزشهای خود ، برای نوآوری در عملکرد، ریسک های موجود، کیفیت، انعطاف پذیری و کارتیمی ارائه می دهد.

۳- دستیابی به یکپارچگی :یک بخش یکپارچه از فرآیند مدیریت سازمان بوجود آید.

۴- مدیران حمایتی : حمایت مدیران از افراد در دستیابی به اهداف خود.

۵- انگیزه دادن به کارمندان : انگیزه دادن به کارمندان برای رسیدن به سطوح بالای عملکرد.

۶- رقابت در بازار کار : جذب و نگهداری مشتریان بااهمیت.

۷- افزایش تعهد : افزایش تعهد کارکنان نسبت به سازمان برای باقی ماندن اعضا در سازمان ، توسعه یک باور قوی برای پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان ، آمادگی و تمایل جهت داشتن تلاش قابل توجهی از جانب خود

مقالات مرتبط