سیستم حسابداری کشور آمریکا

توضیحات محصول

سیستم حسابداری کشور آمریکا در ۴۲ صفحه با فرمت ورد برای رشته حسابداری

سیستم حسابداری کشور آمریکا

فهرست مقاله

مقدمه……………………………………… ..۱

۱ . چارچوب نظری…………………………….. ..۳

۲ . مبانی حسابداری………………………….. ..۳

۳ . حسابهای مستقل…………………………… ..۴

۴ . صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشها………… ..۶

  1. مبانی بودجه‌بندی………………………….. ..۱۱

۶ . ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه………… ..۱۱

۷ . استانداردها…………………………….. ۱۳

  1. قوانین و مقررات مرتبط با حسابداری دولتی……. ۲۱

پیوست شماره ۱: نمونه صورتهای مالی اساسی

دولت مرکزی……………………………… ۲۲

دولتهای محلی و ایالتی……………………. ۲۸

پیوست شماره ۱: نمونه صورتهای مالی اساسی

دولت مرکزی……………………………… ۳۷

دولتهای محلی و ایالتی……………………. ۳۹

 

چکیده مقاله

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجامع عمومی سازمان ها ی مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، بیشترکار دفترداری انجام می دهند تا حسابداری، چرا که گزارشها وصورتهای مالی این اینگونه از افراد مطابق استاندارد های حسابداری نیست و پردازش کافی نمی‌شود . برای مثال یک حسابدار تجربی نمی‌تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد.

چارچوب نظری

در آمریکا دو نهاد “GASB” و “FASAB” مسئول تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند که FASAB مفاهیم و استانداردهایی را برای دولت مرکزی و نهادهای آن، و GASB نیز مفاهیم و استانداردهایی را برای دولتهای محلی و نماینده‌های آنها منتشر ساخته‌اند. این مفاهیم عبارتند از:

الف. FASAB

  • مفهوم شماره ۱: اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی
  • مفهوم شماره ۲: واحد گزارشگر و گزارشگری آن
  • مفهوم شماره ۳: بحث و تحلیل مدیریت
  • مفهوم شماره ۴: استفاده‌کنندگان و ویژگیهای کیفی گزارش مالی تلفیقی دولت مرکزی آمریکا
  • مفهوم شماره ۵: تعاریف عناصر و معیارهای اولیه شناخت صورتهای مالی بر مبنای تعهدی
  • مفهوم شماره ۶: تفکیک اطلاعات اساسی، اطلاعات تکمیلی الزامی، و سایر اطلاعات همراه

مقالات مرتبط