ضرورت مديريت فراگير بهره وری

توضیحات محصول

ضرورت مديريت فراگير بهره وری در ۲۹ اسلاید قابل ویرایش با فرمت پاورپینت برای رشته مدیریت

ضرورت مديريت فراگير بهره وری

ارائه کلاسی فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهری

فهرست مقاله

عوامل مؤثر بر وضعیت بنگاهها و سازمانها
یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان
سرعت بالای ارتباطات جهانی
تناقض همکاری و رقابت پذیری
پیچیدگی و نااطمینانی
تغییر در موازنه قدرتهای اقتصادی
تغییر صحنه بازار جهانی
مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار
تغییر تأکیدها در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰
مدیریت در شرایط وجود هدفهای متناقض در دهه ۱۹۹۰
تغییر در کانونهای مورد توجه مدیران
نقش سازمانهای ژاپنی و بهره وری
اطمینان و اعتماد در «سازمان» مؤسسات ژاپنی
وظایف کارکنان ژاپنی و نقش آنها در بهره وری
نقش دستورالعملهای کارخانه در ژاپن و غرب
سازمانهای ملی بهره وری در برخی از کشورهای آسیایی – ژاپن
سازمانهای ملی بهره وری در برخی از کشورهای آسیایی –هندوستان
سازمانهای ملی بهره وری در برخی از کشورهای آسیایی سنگاپور
بهره وری در ایران

چکیده مقاله

عوامل مؤثر بر وضعيت بنگاهها و سازمانها (۱)

 يکپارچگی و ارتباطات بيشتر در سطح جهان: توسعه ارتباطات الکترونيکی و ماهواره ای بر طرز تفکر، نوع نگرش ها، بينش ها ، نحوه انجام کارها ، شيوه مذاکره، بازی و سرگرمی، خريد ،سرمايه گذاری و بطور کلی شيوه زندگی نسبت به گذشته تحولات زيادی را بوجود آورده است که اين تغييرات همچنان ادامه دارد.

 سرعت بالای ارتباطات جهانی: سرعت بالای ارتباطات جهانی، منافع و مخاطراتی برای جوامع بدنبال داشته است. از يک طرف اکثريت مردم جهان ، با امکانات ماهواره ای و  شبکه ای با يکديگر می توانند ارتباط برقرار کنند. از طرف ديگر فشار قابل توجهی بر سازمانها بوجود آمده به طوری که آنها به دشواری می توانند جوابگوی شرايط در حال تغيير امروز باشند.

تناقض همکاری و رقابت پذيری: شرکتها با سهولت بسيار می توانند با ساير سازمانها و حتی شرکتهای رقيب خود همکاری کنند، با اين وجود رقابتهای اقتصادی، سياسی، فکری و اقتصادی بيش از گذشته حاد شده است.

مقالات مرتبط