طراحی گیربکس جرثقیل ستونی

توضیحات محصول

طراحی گیربکس جرثقیل ستونی در ۵۰ صفحه با فرمت ورد و پاورپینت و PDF

طراحی گیربکس جرثقیل ستونی

چکیده مقاله

بطور کلي جرثقيل وسيله است براي جابجايي بارها, اما جرثقيلها انواع گوناگوني دارند و براي کارهاي مختلف از جرثقيلهاي مختلف استفاده مي‌شود.

بيشترين موارد استفاده از جرثقيل در ساخت پروژهاي عمراني و صنعت است

اما در امور عمراني استفاده از جرثقيل معمولا موقتي است و تا زماني که پروژه به اتمام برسد از آن استفاده مي‌شود.

گيربکس

تعريف گيربکس: گيربکس ماشيني است که براي انتقال توان مکانيکي از يک منبع توليد توان

به يک مصرف کننده وهچنين برآورده ساختن گشتاور و سرعت دوراني  مورد نياز مصرف کننده به کار مي رود.

گيربکس در واقع يک واسطه بين منبع توان و مصرف کننده توان مي باشد که بين منبع توان و مصرف کننده توان يک انعطاف پذيري بر قرار ميکند.

به دليل عدم هماهنگ بودن گشتاور و سرعت دوراني منبع توليد توان با مصرف کننده نياز به ماشيني

که بتواند اين هماهنگي را به صورت يک واسطه برقرار کند امري ضروري به نظر مي رسد دستگاهي که اين خواسته ها را ميتواند تامين کند گيربکس نام دارد.

مصرف کننده ميتواند هر نوع ماشيني باشد فقط کافي است که مصرف کننده بتواند توان خروجي از گيربکس را بصورت گشتاور دريافت کند.

طراحی گیربکس جرثقیل ستونی

به عنوان مثال ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

خودروها، پمپها، هليکوپترها، هواپيماها، کشتي ها ، ماشين هاي تراش و…

در دستگاههايي که براي آنها تنوع سرعت اهميت ندارد بلکه افزايش سرعت وکاهش گشتاور

يا کاهش سرعت و افزايش گشتاور اهميت دارد از گيربکسي که بتواند اين کاهش يا افزايش

گشتاور را در يک مرحله يا چند مرحله انجام دهد استفاده مي کنيم  اين نوع از گيربکس ها

گيربکس يک سرعته نام دارند مثل گيربکسي که در بعضي از انواع آسانسورها و جرثقيل ها بکار ميرود.

گيربکس مورد نياز بايد قابليت  ظرفيت بار  ton1.5 را داشته باشد:

گيربکس طراحي از نوع تک سرعته و داراي ۴ چرخدنده هليکال (۲جفت) است….

مقالات مرتبط با موضوع