طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب

توضیحات محصول

طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب در حجم ۳۳ اسلاید قابل ویرایش با فرمت پاورپینت برای رشته مدیریت

طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب

فهرست مقاله

ضرورت استفاده از طوفان فکری و قواعد پياده سازي آن

شيوه هاي ارزيابي ايده ها و كيفيت اطلاعات حاصل از هر روش

راي گيري

درجه بندي

ترجيح نسبي

ساختاردهي ايده ها با توجه به اهداف تصميم گيري و ويژگي ايده ها

روش بالا به پائين

روش پائين به بالا

نقش روش فرايند تحليل سلسله مراتبي تحليل (AHP)

چکیده مقاله

یک ایده یا ایده های متعدد؟

مواجهه با مشكل اغلب براي انسان ناخوشايند است و براي رهايي از آن بدنبال اولين راه حل ممكن مي گردد. امّا

داشتن فقط يك ایده یا راهكار مخاطره آميز محسوب می‌شود چراكه انعطاف پذیری، شرط بقا در دنياي امروز، را کاهش می دهد.

با داشتن فقط یک ايده، امکان مقایسه میزان کارایی ایده، وجود ندارد.

بهترین راه برای به دست آوردن یک ایده خوب داشتن ایده‌های مختلف است.

فیلسوف فرانسوی، Emile Chartier می گوید: « هیچ امری خطرناک تر از آن نیست که فرد فقط یک ایده داشته باشد.»

روش طوفان فکری، یک تکنیک رایج برای تولید ایده است. براي شناسايي راهكارهاي مختلف يك مسئله / مشكل قابل استفاده است.

مراحل طوفان فکری

خلق ايده: هدف از اين مرحله، توليد يك گروه بزرگ و انبوه از ايده هاست.

در طي اين مرحله، مهمترين چيز، پرهيز از انتقاد از ايده هاست. ارزيابي ايده ها بايد تا زماني كه اعضاي تيم قبول كنند كه ايده ديگري به نظر آنها نمي رسد به تعويق بيفتد.

كوتاه نمودن ليست ايده ها: عواملي مانند امكان ناپذيري، ناموجه بودن و هزينه براي حذف ايده هاي نامناسب استفاده مي شوند.

دسته بندي و تركيب ايده هاي باقيمانده: هدف از اين مرحله، انتخاب تعدادي از ايده ها براي ارزيابي است.

خلاقیت (creativity)- قواعد و تكنيكها

مقالات مرتبط