مقاله سرمایه گذاری در بانک

توضیحات محصول

مقاله سرمایه گذاری در بانک در ۱۵ صفحه با فرمت ورد برای رشته حسابداری

مقاله سرمایه گذاری در بانک

چکیده مقاله

«بانکداري سرمايه‌گذاري عبارتست از خريد يا تعهد خريد اوراق‌بهادار از قبيل اوراق مشارکت و سهام

از طرف يک سازمان مالي که اين اوراق را دوباره به دسته هاي کوچک تقسيم نموده و به اميد نفع به

فروش مي رساند. معمولاً وقتي از بانك هاي سرمايه گذاري استفاده مي‌شود که بخواهند اوراق‌بهادار جديد را به فروش برسانند. »

و یا میتوان گفت، شــرکت تامیـــن ســــرمایه یـــا بانک سرمایه گذاری شرکتی است که کار

خرید یا دادن تعهد برای خرید انواع اوراق بهادار مثل سهام شرکت های مختلف، اوراق مشارکت و

دیگر اوراق بهادار را برعهده می گیرد. بانک سرمایه گذاری می تواند از طرف یک موسسه مالی،

یک شرکت سرمایه گذاری یا یک سازمان دولتی ماموریت خرید جمعی انواع اوراق بهادار

را برعهده گیرد و از طریق تقسیم اوراق خریداری شده به دسته های کوچک تر و فروش این اوراق، کسب سود کند.

براساس تعریفی ساده تر می توانیم بگوییم بانک سرمایه گذاری یک واسطه گر مالی است که ماهیت شکل گیری اش براساس انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تامین مالی و ارائه خدمات مشورتی در زمینه امور مالی و سرمایه گذاری بنا شده است. موسسه ها یا سازمان هایی که از بانک های سرمایه گذاری خدمات مالی دریافت می کنند، این انتظار را دارند که ارائه مشاوره مالی یا سهام خریداری شده توسط بانک سرمایه گذاری در سبد سرمایه گذاری آنها تحول مثبت ایجاد کند و بر میزان سودآوری آنها اضافه کند.

با توجه به این کارکردها، بانک های سرمایه گذاری این گونه تعریف می شوند:

«بانک سرمایه گذاری شرکتی است که موضوع اصلی فعالیت های آن مشاوره و تحقیق در زمینه بازارهای مالی و تسهیل انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی نیازمندی های واحدهای اقتصادی در بازار دست اول به روش های مختلف است».

بانکداري سرمايه‌گذاري يک فعاليت مالي غير بانکي است که به بانکداري تشبيه مي‌شود.

مقالات مرتبط