پژوهش نقش حیا و حجاب در زندگی زن

توضیحات محصول

مقاله و پژوهش نقش حیا و حجاب در زندگی زن در ۵۰ صفحه برای رشته علوم انسانی شاخه علوم تربیتی در سایت یاردانشجو

پژوهش نقش حیا و حجاب در زندگی زن

پژوهش نقش حیا و حجاب در زندگی زن

فهرست مقاله:

نقش حیاء در تربیت ۳

حیاء در ارتباط با خداوند، دیگران و خود ۳

وظیفه پدر و مادر در رشد دادن حیای فرزندان ۵

ذکر توسّل ۶

نتيجه گيري ۱۱

پیشنهادات: ۱۳

حجاب ۱۷

نقش پدر و مادر در تربیت فرزند ۱۷

ابعاد مختلف تربیت ۲۰

تربیت جسمانی ۲۰

تربیت دینی واخلاقی ۲۱

تربیت عاطفی ۲۵

تربیت جنسی ۲۶

نتیجه گیری: ۲۷

تاثیر خانواده بر حجاب فرزندان ۳۱

نقش خانواده حجاب و عفاف در خانواده ۳۲

راهکارهایی برای فرهنگ سازی عفاف و حجاب در جامعه ۳۴

آثار حجاب وعفاف ۳۵

آثار فردی حجاب ۳۵

توفیق معنوی ۳۵

حفظ کرامت وشخصیت والای زن ۳۵

پاسداری از امنیت زن ۳۶

آثار حجاب در خانواده ۳۶

آثار اجتماعی حجاب ۳۶

کاهش مفاسد ۳۶

مبارزه با تهاجم فرهنگی ۳۷

توسعه فرهنگ حجاب در جامعه ۴۴

نقش الگوي خانواده ۴۵

منابع: ۴۸

چکیده مقاله:

نقش حیاء در تربیت

حیاء و شرم چیست؟ چون بحث مربوط به روش مسائل اخلاقی است، تعریف علمای اخلاق را بیا ن می کنیم. آنها در مباحث اخلاقی یکی از رذائل اخلاقی را به عنوان «وَقاحت» مطرح می­کنند که ما به آن می­ گوییم: بی شرمی؛ و ضدّ آن را «عَفاف» می­ گویند. وقاحت از رذائل نفسانیّه است و عبارت است از: عدم مبالات نفس از ارتکاب محرّمات شرعیّه و عقلیّه و عرفیّه. در مقابل آن، ما می­ گوییم ضد او حیاء است.

حیاء عبارت است از: محصور کردن و انفعال نفس از ارتکاب محرّمات شرعیّه و قبائح عقلیّه وعرفیّه، به جهت اینکه نکوهش نشود. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم تعریفی راجع به حیاء دارد که می­ فرماید: «اَلحَیاءُ مَلَکَةٌ لِلنَّفسِ تُوجِبُ إِنقِباضُها عَنِ القَبیحِ وَ إِنزِجارُها عَن خِلافِ الآدابِ خَوْفاً مِنَ الَّلْومِ» اگر بخواهم مطلب و بحث را ساده کنم؛ حیاء یک نوع پوشش برای روح است. این تعبیر که عرض ­کردم تقریباً هم در آیات قرآن وارد شده است هم در روایات. البتّه در روایات روشن ­تر است. در باب روح این طور است که این برای انسان یک امری از امور فطری و اکتسابی نیست. یک پوششی برای روح است.